سامانه احکام
برای ارسال سوال جدید لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

سوال جدید

در صورتی که مایل به طرح پرسش اختصاصی می باشید ابتدا بای ثبت نام نمایید در این صورت بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت نام جهت ارسال سوال خصوصی


ورود به سیستم

 • ناشناس آيا توكل يعني تلاش نكردن؟
 • مدیر سیستم رسول خداصلى الله عليه وآله به عده اى كه كشاورزى نمى كردند، فرمود: شما چه كاره ايد؟
  گفتند: ما توكل كنندگانيم.
  فرمود: نه، شما سر بار ديگرانيد. V} ميزان الحكمه، ج 14، ص 7067 از مستدرك الوسايل، ج 11، ص 227.{V
 • ناشناس مي خواستم بپرسم كه آيا در اسلام صحبتي از «قانون جذب» شده است؟ بر اثر اين قانون، انسان به هر چه فكر كند آن را به طرف خود جذب مي كند و به آن مي رسد.
 • مدیر سیستم در قرن اخير شاخه اي از روانشناسي پديد آمده است كه با عنوان روانشناسي موفقيت شناخته مي شود. اين شاخه از روانشناسي به درستي يا نادرستي فرمولهايش اهميت چنداني نمي دهد. آنچه در اين فن مهم است كارآيي فرمولهاست. فلذا در اين فن از روشهاي تحقيق متداول در روانشناسي استفاده نمي شود. از اين رو فرمولهاي اين فن را نمي توان قوانين علمي به شمار آورد اگر چه با تسامح به آنها قانون گفته مي شود. قانون جذب كه يكي از فرمولهاي روانشناسي موفقيت است به سه صورت بيان شده است: 1. اگر شما هدفي را در نظر گرفته و مدام به آن فكر كنيد در مغز شما شبكه هاي عصبي خاصي براي رسيدن به آن هدف ايجاد خواهد شد و باعث خواهد شد كه شما به راحتي به آن هدف نائل شويد مثل بندبازي كه با تمرين و مداومت مغز خود را عادت مي دهد تا تعادل او را بر روي طناب بندبازي، حفظ كند. در اين كه مغز چنين قابليتي دارد از نظر زيست شناسي هيچ شكي نيست ولي گاه در روانشناسي موفقيت روي اين مطلب اغراق مي شود. 2. اگر شما هدفي را انتخاب و آن را مشغله ذهني خود قرار دهيد اين هدف در ذهن ناخودآگاه شما جاي خواهد گرفت و ضمير ناخودآگاه شما تمام قواي وجود شما را از جمله ذهن خودآگاهتان را براي رسيدن به آن هدف به كار خواهد گرفت. اين مطلب نيز در روانشناسي كلاسيك به اثبات رسيده است لكن باز در روانشناسي موفقيت در مورد آن اغراق مي شود. بيان اول در واقع همان اصل تمرين و تداوم است و بيان دوم نيز همان اصل تقلين است و شايد بتوان هر دوي اينها را يكي تلقي كرد يا حداقل آنها را مكمل و معين هم دانست. در اسلام به اصل استمرار فكر و عمل و اصل تلقين اهميت بسزايي داده شده است. بقدري كه مي توان گفت اكثر قريب اتفاق احكام و اخلاق اسلام از اين رو وسيله تربيتي مدد جسته اند. علي(ع) مي فرمايند: « قليل تدوم ارجي من كثير مملول منه»(نهج البلاغه حكمت 278)؛ كمي كه آن را ادامه دهي اميدوار كننده تر است از زيادي كه خسته كننده باشد.» و باز فرموده اند: « اگر حليم و بردبار نيستي خود را به بردباري بزن زيرا كم شده است كه كسي خود را شبيه قوي قرار دهد و از آنان شمرده نشود( از آنها نشود).»(نهج البلاغه حكمت207) يعني اگر هدف شما حليم شدن باشد با تشبه مداوم به اهل حلم مغز و روان شما در مسير حليم شدن تغيير مي كند. و باز مي فرمايند: « هر كسي مصيبتهاي كوچك را بزرگ شمارد خدا او را به مصائب بزرگ گرفتار مي كند.»(نهج البلاغه حكمت 457). يعني سنت خدا اين است كه افراد منفي باف كه يك حادثه منفي جزئي را بزرگ مي بينند دچار همان حادثه بزرگ بشوند و باز فرمودند: « كسي كه چيزي را طلب كند به كل آن يا به قسمتي از آن مي رسد.»(نهج البلاغه حكمت393) باز فرمودند: « كسي از شما نگويد كه ديگري به كار خيركردن از من سزوارتر است كه به خدا سوگند همين طور خواهد شد.»(نهج البلاغه حكمت 422) و باز فرمودند: « تفأّل بالخير تنجح»(غرر الحكمو درر الحكم حديث1858)؛ فال خير بزن تا پيروز شوي. در بسياري از احكام عبادي و غيرعبادي اسلام به استمرار و تلقين توجه خاص شده است كه نمونه بارز آن نماز است. در نماز علاوه از اين كه تكرار و استمرار وجود دارد تلقين نيز وجود دارد. به شرط آنكه آن را با توجه اقامه كند. حتي در نماز هدف گزاري نيز موجود است همچنين مدل سازي كه همه اينها امروزه در روانشناسي موفقيت مورد توجه است. در اخلاق اسلامي روي مشارطه، مراقبه و محاسبه تأكيد فراواني وجود دارد. اگر اين متد تربيتي تشريح شود به جرأت مي توان ادعا كرد كه اكثر فرمولهاي روانشناسي موفقيت را در خود دارد. 3. تقرير سوم از قانون جذب مدعي است كه اگر شما خواسته خود را مدام در ذهن داشته باشيد و كارهاي متناسب با آن انجام دهيد در آن صورت جهان هستي در مسير برآورده شدن خواسته شما دست به كار خواهد شد. مشغله ذهني شما چه منفي باشد و چه مثبت جهان به آن پاسخ خواهد داد. اينها مدعي هستند كه مغز انسان دائما امواجي را در جهان پخش مي كند و جهان به اين امواج عكس العمل نشان مي دهد. اين بيان از قانون جذب اغراق آميزترين شكل آن است كه مخالفتهاي زيادي در بين روانشناسان و فلاسفه و دانشمندان با آن شده است. اين نظريه غيرقابل تجربه و آزمايش است بنابراين نمي تواند يك نظريه علمي باشد و از طرفي با براهين فلسفي نيز اثبات نشده است فلذا يك حكم فلسفي نيز نمي تواند باشد. لكن از آنجايي كه با قالب هنر يعني در قالب فيلم مستند راز بيان شده است طرفداران زيادي را در بين عوام پيدا كرده است. البته اين نظريه را با قالبي ديگر و با مباني اسلامي مي توان مطرح كرد و مي توان بر اساس فلسفه اسلامي تبيين نمود. در نگاه اديان آسماني عالم يعني جهان ماده و عالم برزخ و آخرت، كه هر سه بالفعل وجود دارند. بنابراين غير از عوامل مادي عوامل معنوي نيز در امور عالم دخيل اند. از ديدگاه اسلام تمام امور عالم ماده توسط فرشتگان تدبير مي شود. و طبق آيات قرآن عالم مسخر و خدمتگزار انسان است. يعني عالم در مسيري حركت مي كند كه كمال انسان برآورده شود. و آن مسير، مسير حق و مسير الي الله است و نيز از آيات قرآن و روايات اهل بيت(ع) استفاده مي شود كه نيت و فكر و عمل انسانها در عالم اثر مي گذرد. خداوند متعال مي فرمايد: « ظاهر شد فساد در خشكي و در دريا به سبب آنچه مردم كسب كردند.»(روم/41) «كافران گفتند خداي رحمان فرزند برگرفته است. همانا شما سخن بسيار زشت و منكر بر زبان آورديد. نزديك است از اين گفته زشت آسمانها از هم فروريزد و زمين بشكافد و كوهها متلاشي گردد.»(88، 89، 90 مريم) همچنين از آيات قرآن استفاده مي شود كه هيچ فكري و نيتي و عملي در اين عالم نابود نمي شود و سر آخر به خود انسان برمي گردد يا در دنيا يا در برزخ يا در آخرت. نيز از آيات استفاده مي شود كه اعمال و افكار و نيات خير در عالم زايش دارند و زياد مي شوند لذا با توجه به اين حقايق قرآني مي توان گفت كه هر كس چيزي را بخواهد و هدف خود قرار دهد و خواسته او مطابق مسير عالم خلقت باشد(حق و به سوي خدا باشد) و در راه خواسته خود تلاش كند بدون ترديد به آن خواهد رسيد يا در دنيا يا در برزخ يا در آخرت. يا در هر سه بلكه به چندين برابر آن نيز خواهد رسيد و اگر خواسته او باطل باشد يا به آن نخواهد رسيد يا اگر رسيد تنها در دنيا خواهد بود و آن نيز به ضررش خواهد بود. چون چنين كسي در مسير خلاف عالم خلقت حركت مي كند « و هر كس از ياد من اعراض كند همانا زندگيش تنگ شود در روز قيامت او را نابينا محشور مي كنيم.»(طه/124) بر همين اساس مي توان اموري مثل دعا، توكل و صبر و ... را تبيين كرد. دعا يعني رو سوي خدا كردن و با مسير هستي يكي شدن، هنگام دعا انسان در واقع تمام عالم و ملائك مدبر عالم را به خدمت خود مي گيرد. علي(ع) به امام حسن(ع) مي فرمايند: « بدان همان كسي كه گنج هاي آسمانها و زمين را در اختيار دارد به تو اجازه دعا و درخواست را داده است و اجابت آن را تضمين كرده است. به تو امر كرده است از او بخواهي تا به تو عطا كند و از او درخواست رحمت نمايي تا رحمتش را بر تو فرو فرستد ... .»(نهج البلاغه، نامه 31)- اين نامه را حتما مطالعه فرماييد- و توكل يعني اعتماد به خدا و كارگزاران او و اعتماد به اين كه كار خير و فكر حق و نيت پاك محال است در عالم نابود شود. توكل يعني اعتماد به اينكه در عالم هستي عدل برقرار است و محال است انسان متوكل در بن بست واقع شود. « آن كس كه به خدا و روز قيمات ايمان آورد متعظ و بهره مند خواهد شد و هر كش خداترس شود خدا راه بيرون شدن( از گناهان و بلا و حوادث سخت را) بر او مي گشايد و از آن جايي كه گمان ندارد به او روزي عطا كند و هر كه به خدا توكل كند خدا او را كفايت خواهد كرد .. .»(طلاق/2و3) و صبر يعني عدم نگراني از آينده و يقين داشتن به اينكه هر اتفاقي هر چند به ظاهر تلخ به مصلحت و منفعت انسان خيرانديش و نيك رفتار است. همه موجودات عالم مظهر اسماء خدا هستند و هر فكر و نيت و عملي كه در مسير حق باشد تحقق خود خواهد يافت. دعا يعني اعتماد به اسم مجيب توكل يعني اعتماد به اسم وكيل. تفأّل بالخير يعني پاك نگه داشتن ذهن يعني توسل به اسم طاهر و مطهر. حسن ظن به خدا داشتن يعني اعتماد به عدل و كرم و جود و غفران خدا و ... . آنچه گفته شد اندكي از بسيار بود. اگر گشتي در گلزار قرآن و روايات اهل بيت(ع) بزنيد در باب اسرار موفقيت سخنان فراواني خواهيد يافت. در اين باره مطالعه نهج البلاغه و به ويژه نامه 31 آن بسيار راهگشا است.
 • ناشناس لطفا دعايي كه در آن به پنج تن آل عبا قسم ياد شده را به من ياد دهيد؟
 • مدیر سیستم در اين مورد توجه شما را به دو گونه دعا جلب مي نماييم : 1-H}اللهم اني اسالك بحق محمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين و تسعه المعصومين من ولد الحسين - عليهم السلام - ان تجعل عواقب اموري خيرا و {H........ 2- H}اللهم يا حميد بحق محمد و يا عالي بحق علي و يا فاطر بحق فاطمه و يا محسن بحق الحسن و يا قديم الاحسان بحق الحسين -ع- {H...........
 • ناشناس از مرگ و شب اول قبر خيلي مي ترسم و سعي مي كنم ايمانم را روز به روز به خدا بيشتر كنم ولي اين ترس از بين نمي رود و فكر مي كنم دليلش هم اين باشد كه من وقتي دوازده، سيزده ساله بودم در مدرسه توسط معلمم نوار سياحت غرب را گوش كردم و از آن به بعد است كه از قبر و
 • مدیر سیستم بسيارى از انديشمندان - چه مسلمان و چه غير مسلمان - كوشيده‏اند تا پاسخى معقول و موجّه، به اين پرسش اساسى بدهند كه فرصت طرح و بررسى آن در اينجا نيست. ما تنها به نظر ابن‏سينا در اين خصوص اشاره كرده، به تحليل آيات و روايات در پاسخ به اين سؤال مى‏پردازيم.
  در ديدگاه ابن سينا موجبات ترس از مرگ يكى از امور زير است: 1. با مرگ، حقيقت و زندگى [ظاهرى دنيايى‏] آدمى برچيده مى‏شود، 2. اينكه نمى‏دانيم چه وقت مى‏ميريم؛ 3. مرگ پديده‏اى ناشناخته‏است و از آن تجربه‏اى نداريم و برايمان امرى مبهم است؛ 4. تجربه مرگ انفرادى و فردى است نه جمعى؛ 5. مرگ موجب جدايى انسان از متعلقات و دوستان و خويشاوندان مى‏شود؛ 6. با رسيدن مرگ، همه آرزوها و آمال بشرى بر باد مى‏رود.V}ابن سينا، ابو على، رسائل، رسالةالشفاء من خوف الموت، صص 346 -340.{V
  ترس از مرگ در فرهنگ قرآنى و روايى، به اعتبار تفاوت انسان‏ها، علت‏هاى گوناگونى دارد. در يك منظر كلى، مى‏توان انسان‏ها را از اين جهت - به تعبير حضرت امام(ره) به سه گروه، ناقصان، متوسطان و كاملان تقسيم كرد. اما دليل وحشت از مرگ در انسان‏هاى ناقص، اين نكته ظريف است كه انسان به حكم فطرت خود، حب به بقا و ميل به جاودانگى دارد و از فنا، زوال و نيستى متنفر است.
  از اين رو به عالمى كه عالم حيات تلقى مى‏شود، عشق ورزيده و از عالمى كه به پندار خود عالم نيستى است، تنفر دارد. بنابراين چنين افرادى به دليل اينكه ايمان به عالم آخرت ندارند و قلوب‏شان به حيات ازلى وبقاى سرمدى، اطمينان نيافته است، به اين دنيا علاقه‏مند و به حسب آن فطرت، از مرگ هراسان و گريزان‏اند. خداوند متعال، عقيده اين گروه از انسان‏ها را چنين بيان مى‏كند: A}(إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ){A؛V}مؤمنون (23)، آيه 37.{V «جز اين زندگانى دنياى ما چيزى نيست، مى‏ميريم و زندگى مى‏كنيم و ديگر برانگيخته نخواهيد شد».
  از اين رو كافران كه ايمان به حيات و عالم آخرت ندارند از مرگ وحشت دارند.V}بقره (2)، آيه 19.{V عامل ترس از مرگ در انسان‏هاى متوسط چيز ديگرى است. متوسّطان - كه ايمان‏شان به عالم آخرت و حيات قيامت كامل نيست - به دليل غفلت از آخرت و عالم برتر و بالاتر و توجّه به امور دنيايى و تلاش در آبادانى آنها، از مرگ مى‏ترسند.
  امام صادق(ع) مى‏فرمايد: « [روزى‏] مردى به سوى ابوذر آمده و پرسيد: چرا ما از مرگ كراهت داريم؟ [ابوذر در پاسخ ]فرمود: به دليل آنكه شما دنيا را آباد كرده‏ايد و آخرت را خراب. پس كراهت [و ترس]داريد كه از آبادانى به سوى خرابى انتقال يابيد».V}بحارالانوار، ج 6، ص 137، ح 42.{V
  ريشه اين غفلت، يا متابعت از خواسته‏هاى نفسانى و مخالفت با حضرت حق است و يا آرزوهاى دراز. امام على(ع) مى‏فرمايد: «... آيا كسى نيست كه از گناه توبه كند، پيش از آنكه مرگش سر رسد؟... بدانيد كه شما در روزهايى به سر مى‏بريد كه فرصت ساختن برگ است، و از پس اين، روزهاى مرگ است... شما را فرموده‏اند كه بار بربنديد و توشه برگيريد. من بر شما از دو چيز بيشتر مى‏ترسم: دنبال هواى نفس رفتن، و آرزوى دراز در سر پختن».V}نهج‏البلاغه، خطبه 28، ص 29.{V
  به فرموده خداوند متعال، اين گروه، از زندگى دنيا، ظاهرى مى‏شناسند و حال آنكه از آخرت غافل‏اند.؛A}(يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون){A؛ V}روم (30)، آيه 7.{VP}استن اين عالم اى جان غفلت است {E}هوشيارى اين جهان را آفت است‏{PP}هوشيارى زان جهان است و چو آن {E}غالب آيد پست گردد اين جهان‏{P


  V}مثنوى معنوى، دفتر اول، ابيات 2066 و 2067.{V


  اين متوسطان و غافلان، به حدى از مرگ غافل‏اند: كه به تعبير حضرت على(ع): «گويا مرگ را در دنيا به جز ما نوشته‏اند و گويا حق را در آن بر عهده جز ما هشته‏اند و گويى آنچه از مردگان مى‏بينيم، مسافرانند كه به زودى نزد ما باز مى‏آيند، و آنان را در گورهاشان جاى مى‏دهيم و ميراثشان را مى‏خوريم، پندارى؛ ما پس از آنان جاودان به سر مى‏بريم».V}نهج‏البلاغه، كلمات قصار 122، ص 382.{V
  اما گروه سوم (انسان‏هاى كامل و مؤمنان مطمئن)، از مرگ كراهت ندارند؛ ولى از آن وحشت و خوف دارند. ترس آنان يك ترس مثبت و ارزشى است؛ چرا كه خوف آنها از عظمت خداوند متعال است؛ نه مثل وحشت وابستگان به دنياى مادى و دل‏دادگان به تعلقات آن.
  حضرت حق در قلب اولياى الهى، تجلى كرده، موجب هيبت مشوب به شوق مى‏شود و در حقيقت هيبت و بزرگى خوف، از تجلّى عظمت و ادراك آن است. دل عاشقان خداوند متعال در هنگام ملاقات با حضرت حق - كه با مرگ سرفصلى از آن آغاز مى‏شود - مى‏تپد و وحشتناك و ترسناك مى‏گردد؛ ولى اين خوف غير از ترس‏هاى معمولى است.V}براى اطلاع تفصيلى از اين موضوع ر.ك: خمينى، روح اللَّه، چهل حديث، صص 303 - 307.{V
  ترس انسان‏هاى آن سويى از طول سفر، توشه كم و بزرگى و عظمت مقصد است.V}نهج‏البلاغه، كلمات قصار 77، ص 372.{V اينان مرگ را چون زندگى، امتحان بزرگ الهى مى‏دانندV}اشاره به آيه «همان كه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد»؛ ملك (67)،آيه‏2.{V
  و مى‏ترسند كه از اين آزمون، سربلند بيرون نيايند.


  ;P}هيچ مرده نيست پر حسرت زمرگ {E}حسرتش آن است كِش كم بود برگ‏{P

  ;P}ورنه از چاهى به صحرا اوفتاد {E}در ميان دولت و عيش و گشاد{P


  ;P}زين مقام ماتم و ننگين مُناخ {E}نقل افتادش به صحراى فراخ‏{R>;P}مقعد صدق و جليسش حق شده {E}رسته زين آب و گل آتشكده‏{P
  ;P}ور نكردى زندگانيى منير {E}يك دو دم ماندست مردانه بمير{P


  ;V}مثنوى معنوى، دفتر پنجم، ابيات 176 - 177.{V
  با اين توضيحات اجمالى و مختصر، مشخص شد كه اولا هر ترس و وحشت از مرگى، بد و منفى و هر خوفى از آن هم خوب و مثبت نيست. اگر ترس از مرگ بر اثر غفلت و محدوديت نظر وانديشه به دنياى مادى باشد، وحشتى منفى و نابخردانه است. اما اگر وحشت از مرگ، بر اساس خوف از عظمت حق تعالى و ترس از چگونگى رويارويى با خدا باشد، ترسى مثبت و از سر شوق و عشق است. ثانياً با تفاوت انسان‏ها و نوع نگرش‏ها، عوامل ترس از مرگ متفاوت و گوناگون خواهد بود.
  راه رهايي:
  اگر انسان، مؤمن و با تقوا باشد و ره توشه آخرت را برگيرد، نه جان دادن هولى دارد و نه شب اول قبر هراسى و نه قيامت نگرانى دارد؛ از امام حسن(ع) پرسيدند: مرگ چيست كه نسبت بدان نادانند؟ فرمود(ع): H}«اعظم سرور يرد على المؤمنين»{H؛ «بزرگترين شادمانى كه بر مومنان وارد مى‏شود...»V}بحارالانوار، ج 6، ص 153.{V


  P}خرم آن روز كزين منزل ويران بروم‏{E}راحت جان طلبم از پى جانان بروم‏{P  P}بر هواى لب او ذره صفت رقص كنان‏{E}تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم‏{P  ;همچنين امام صادق(ع) فرمودند: H}«القيامة عرس المتقين»{H؛ «قيامت زفاف و عروسى اهل تقوا است».V}همان، ج 7، ص 176.{V
  امام صادق(ع) فرمودند: «اذا مات المومن، شيعه سبعون الف ملك الى قبره فاذا ادخل قبره، اتاه منكر و نكر، فيقعدانه و يقولان له: من ربك؟ و ما دينك؟ و من نبيك؟ فيقول: ربى الله و محمد نبى و الاسلام دينى. فيفسحان له فى قبره مدبصره و ياتيانه بالطعام من الجنة، و يدخلان عليه الروح والريحان و ذلك قوله عزوجل: H}«فاما ان كان من المقربين فروح و ريحان» {Hيعنى، فى قبره H}«و جنة نعيم»{H يعنى فى الاخره»؛
  «هرگاه مؤمن بميرد، هفتادهزار فرشته؛ او را تا قبرش تشييع مى‏كنند؛ سپس وقتى در قبر داخل مى‏شود، نكير و منكر به سراغش آمده، در كنارش نشسته و به او مى‏گويند: پروردگارت كيست؟ و دينت چيست؟ و پيغمبرت كيست؟ جواب مى دهد: پروردگارم خدا و محمد(ص) پيغمبرم و اسلام دينم است. [پس آن گاه ]قبرش را برايش به وسعت شعاع بصرش مى‏گشايند و به سويش از بهشت طعام مى‏آورند و روح و ريحان بر او وارد مى‏سازند
  و آن همان قول خداوند عزوجل است كه در قرآن كريم فرمود: «اما اگر از مقربان باشد روح و ريحان برايش مى‏باشد»، يعنى، در قبرش چنين چيزى است. اما در آخرت او داخل در «بهشت هميشه پرنعمت» است».V}همان، ج 6، ص 222، روايت 22.{V بنابراين، كسى كه قبرش روح و ريحان و آخرتش رضوان پر نعمت فراوان است، نه هولى دارد و نه هراسى. آرى اگر نگرانى و ترس از لحظه جان دادن و بعد از آن باعث تلاش و جديت در جهاد با نفس و ترك گناه و تحصيل ايمان و تقوا و تقرب شود و انسان را تحريك به عمل صالح كند، بسيار ترس خوبى است.
  همان گونه كه در جبهه و مقابله با دشمن قدار، رزمنده واقعى، آمادگى رزمى كافى فراهم مى‏سازد؛ مومن واقعى نيز براى قبر و قيامت خود، توشه فراهم مى‏كند.

 • ناشناس حكم نواختن با آلات موسيقي را بيان كنيد؟
 • مدیر سیستم T}همه مراجع (به جز بهجت و صافى):{T اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن (در هر حال) جايز نيست؛ ولى اگر از آلات مشترك باشد، استفاده از آن به منظور منافع مشروع و حلال اشكال ندارد. V}امام، استفتاءات، ج 2، (مكاسب محرمه)، س‏30؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات س‏1164؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س‏992؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛ تبريزى، استفتاءات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005؛ دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.{V T}آيات عظام بهجت و صافى:{T به طور كلى نواختن با آلات موسيقى (لهو)، حرام است.V} صافى، جامع‏الاحكام، ج 1 س 1003 و 1015 و 1018؛ دفتر: بهجت.{V
 • ناشناس رابطه دين و سياست يا دين و حكومت رو مي خواستم شرح بديد! لطفا اگه آياتي از قرآن در اين رابطه وجود داره ذكر كنيد.
 • مدیر سیستم تبيين آميختگى دين و سياست : دين اسلام مجموعه اى نظام مند و منسجم است كه احكام و ارزشهايش با اهداف ، مبدأ و مبانى فكرى آن هماهنگ است و داراى ساختار خاص سياسى ، فرهنگى ، عبادى ، اقتصادى و نظامى است اگر رسالت دين تحقق عدالت اجتماعى ، احقاق حق ، ايجاد بسترى مناسب براى رشد و تعالى افراد بشر است ، بى ترديد مستلزم ساختار سياسى و حكومتى است و مسلما بدون ساختار سياسى نيلى به اهداف مزبور ممكن نيست . از اين رو در تعاليم انبيا و متون و منابع اصيل دينى سياست و حكومت جايگاه ارزشمندى دارد و منصب امامت امرى است كه مورد اهتمام شارع بوده و پيامبران براى تحقق آن تلاش كرده اند . اكنون به صورت مختصر به نمونه هايى از عينيت ديانت و سياست در اسلام اشاره مى نماييم : يكم : در بخش اعتقادات : در دل توحيد به عنوان زيربناى عقايد و انديشه هاى اسلامى سياست نهفته بوده و در آيات متعدد قرآن ، عبوديت الهى با نفى طواغيت همراه است بسط و سريان توحيد در حيات فردى و جمعى و اعتقاد به ربوبيت تكوينى و تشريعى ، مستلزم برپايى جامعه اى موحدانه و حاكميت قوانينى است كه ناشى از خداوند است « و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » {P 1 P} نبوت و امامت نيز دو ركن ديگر عقايد اسلامى است . تأمل در سيره پيامبران و هدف بعثت آنان نشان از توجه ايشان به اصلاح جامعه از طواغيت ، مفاسد و اجراى قوانين الهى دارد و بالاخره اعتقاد به معاد نيز در حيات اجتماعى و سياست تأثير داشته و زمينه شهادت طلبى و روحيه ايثار و فداكارى و جهاد عليه فساد و طواغيت را فراهم نموده و هدف غايى حركت اجتماعى و نظام سياسى را ترسيم مى كند {P 2 P} دوم : در بخش احكام : بررسى مباحث مختلف فقهى حاكى از آن است كه سياست در تمامى ابواب فقهى طرح گرديده است . البته جوهره برخى ابواب فقهى كاملا سياسى است نظير كتاب جهاد ، امر به معروف و نهى از منكر ، قضا و شهادات و حدود و ديات ، و به طور كلى حضرت امام معتقد بودند كه اگر كتب فقهى را در 50 باب خلاصه كنيم تنها اندكى از آنها غير سياسى هستند {P 3 P} سوم : در بخش اخلاق : سياست با گذاره هاى اخلاقى دين مبين اسلام ارتباطى تنگاتنگ داشته و مسايل اخلاقى هر دو حوزه فردى و اجتماعى را در بر مى گيرد پذيرش مسؤوليت هاى اجتماعى و سياسى مستلزم دارا بودن ويژگى ها و صفات بارز اخلاقى است و تأمين توأمان سعادت دنيوى و اخروى جامعه و نيل به اهداف متعالى حكومت اسلامى تنها در گرو تربيت مديران لايق كه متخلق به صفات رهبران الهى چون پيامبر و امامان معصوم ( ع ) باشند ميسر است . عهدنامه امام على ( ع ) به مالك اشتر كه مملو از دستورات اخلاقى - سياسى است نمونه اى از اين موضوع است {P 4 P} و بالاخره اين كه سيره بزرگان دين اسلام از پيامبران و معصومين ( ع ) گرفته تا فقهاى بزرگوار و همچنين منابع اسلامى ( قرآن ، روايات و عقل ) همگى حاكى از اشتمال دين بر سياست و آميختگى اين دو است . در ادامه به تبيين بيشتر رابطه اسلام با سياست در ابعاد مختلف مى پردازيم : {J يك . گستره قوانين اسلام J} با توجه به حجم عظيمى از احكام اجتماعى و اهداف سياسى - دينى اسلام ، مى‌توان هدف‌گيرى اصلى اين دين مقدّس را شناخت . امام خمينى ( ره ) در اين باره مى‌فرمايد : « اسلام دين سياست است ، با تمام شئونى كه سياست دارد . اين نكته براى هر كسى كه كمترين تدبّرى در احكام حكومتى ، سياسى ، اجتماعى و اقتصادى اسلام بكند ، آشكار مى‌گردد . پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جدا است ، نه دين را شناخته و نه سياست را » . {P 5 P} با مرورى كوتاه بر قوانين اسلامى و آيات قرآن ، روشن مى‌گردد كه اسلام دينى جامع و همه سونگر است كه تمام ابعاد زندگى انسان ( فردى ، اجتماعى ، دنيايى ، اخروى ، مادى و معنوى ) را در نظر گرفته است و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستى ، دعوت نموده و داراى دستورات اخلاقى و خودسازى فردى است احكام و دستوراتى در مورد مسائل حكومتى ، سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى ، قضايى ، امور مربوط به اداره صحيح جامعه ، روابط بين‌الملل و . . . دارا مى‌باشد . بديهى است اجراى چنين احكام و دستوراتى ، بدون قدرت اجرايى ، امكان‌پذير نيست . به عبارت ديگر آموزه‌هاى سياسى و اجتماعى دين لزوماً حكومت دينى را نيز به دنبال دارد . حكومت دينى - به معناى صحيح آن حكومتى است كه جامعه را بر اساس قوانين الهى اداره كند و زمينه‌هاى رشد استعدادها و امكان رسيدن انسان‌ها به كمال و ايجاد جامعه‌اى برين ، صالح و شايسته را براى مردم آماده سازد و با فسادهاى اخلاقى ، اجتماعى و . . . مبارزه كند . {J دو . سيره پيشوايان دين J} سيره و روش رسول اكرم ( ص ) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست . آن حضرت ضمن تشكيل حكومت ، مسؤوليت اجرايى و قضايى آن را نيز بر عهده داشت . امير مؤمنان على ( ع ) نيز حكومتى بر اساس عدل و اجراى دستورات الهى بنا نهاد . حكومت كوتاه‌مدت امام حسن ( ع ) ، قيام خونين امام حسين ( ع ) و مشروع ندانستن حكومت‌هاى وقت از سوى ديگر امامان ( ع ) ، همه بيانگر اين واقعيت است كه آموزه‌هاى سياسى و « تشكيل حكومت صالح » از ضروريات دين اسلام است . {J سه . اهداف سياسى و اجتماعى بعثت انبيا J} در نگاه قرآن ، پرداختن به مسائل سياسى و اجتماعى ، اصلاح امور جامعه و برقرارى مناسبات عادلانه ، از اهداف نبوت و از تعاليم اساسى دين است . پاره‌اى از آياتى كه بر اين مطلب گواهى مى‌دهد ، عبارت است از : . 1 {A ( لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ) A} {P 6 P} « به راستى كه پيامبران را با پديده‌هاى روشن‌گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم ، تا مردم به دادگرى برخيزند و آهن را كه در آن نيروى سخت و سودهاى فراوان براى مردم است ، پديد آورديم » . . 2 {A ( وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) A} {P 7 P} « و به راستى در هر امتى ، پيامبرى فرستاديم كه خداوند را بندگى كنيد و از پيروى طاغوت دورى جوييد » . {P 8 P} {J چهار . مبانى قرآنى رابطه دين و سياست J} . 1 اختصاص حاكميت ، ولايت و سرپرستى همه جانبه مادى ، معنوى ، دنيوى و اخروى براى خدا ، رسول و اولياى خاص او : {A ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ ) A} {P 9 P} « سرپرست و ولى شما تنها خدا و پيامبر او است و كسانى كه ايمان آورده‌اند همان كسانى كه نماز به پا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌پردازند » . . 2 اثبات امامت و رهبرى سياسى - اجتماعى براى پيامبر ( ص ) ، امام ( ع ) و منصوبان از ناحيه آنان : {A ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . . ) A} {P 10 P} « خداوند به شما فرمان مى‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبانشان بدهيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‌كنيد ، به عدالت داورى كنيد » . توضيح اينكه امانت در قرآن ، گستره وسيعى دارد و يكى از مهم‌ترين عرصه‌هاى آن ، مسأله امامت و رهبرى است . امام رضا ( ع ) در تفسير اين آيه ، مى‌فرمايد : « اهل امانت امامان هستند هر امامى امانت رهبرى را بايد به امام بعد از خود بسپارد . . . » {P 11 P} . 3 اثبات حكومت و خلافت در زمين براى برخى از پيامبران گذشته مانند حضرت داود ( ع ) و سليمان ( ع ) : {A ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَهً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) A} {P 12 P} « اى داود ! ما تو را خليفه در زمين قرار داديم ، پس در ميان مردم به حق داورى كن » . . 4 قرآن ، داورى و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهى معرفى مى‌كند : {A ( وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِى الْحَرْثِ . . . ) A} {P 13 P} « و داود و سليمان هنگامى كه درباره كشتزارى داورى مى‌كردند . . . » . . 5 دعوت به كار شورايى و جمعى كردن : {A ( وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) A} {P 14 P} « در كارها با آنان مشورت كن اما هنگامى كه تصميم گرفتى ، [ قاطع باش و ] بر خدا توكل كن » . . 6 مبارزه با فساد و تباهى ، ظلم‌زدايى و عدل‌گسترى از وظايف اصلى اهل ايمان است : {A ( وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) A} {P 15 P} « بر ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مى‌شود آتش شما را فرا گيرد » . . 7 احترام به حقوق انسان‌ها و كرامت‌بخشى به انسان از اصول سياست اديان الهى است : {A ( وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِى آدَمَ . . . ) A} {P 16 P} « ما آدمى زادگان را گرامى داشتيم . . . » . . 8 امر به جهاد و مبارزه با طاغوت‌ها ، مستكبران و ستمگران و لزوم تهيه امكانات دفاعى : {A ( يا أَيُّهَا النَّبِىُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) A} {P 17 P} « اى پيامبر ! با كفار و منافقان پيكار كن و بر آنان سخت بگير » . {A ( وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ) A} {P 18 P} « هر آنچه از نيروى سلاح و اسبان آماده مى‌توانيد براى تهديد دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازيد » . {A ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً ) A} {P 19 P} « اى اهل ايمان ، سلاح جنگ برگيريد و آن‌گاه دسته دسته يا با هم براى جهاد بيرون رويد » . {A ( ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ) A} {P 20 P} « چرا در راه خدا جهاد نمى‌كنيد » . . . . . 9 عزت و آقايى را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفى هرگونه سلطه و ذلت‌پذيرى : {A ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ ) A} {P 21 P} « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اگر از كسانى كه كافر شده‌اند اطاعت كنيد ، شما را به گذشته هايتان باز مى‌گردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد » . . 10 اثبات سلطنت و حكومت براى برخى از حاكمان صالح و عادل مانند طالوت و ذوالقرنين : {A ( وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً ) A} {P 22 P} « و پيامبرشان به آنان گفت : خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث كرده است » . {P 23 P} از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه بخش عظيمى از معارف و آموزه‌هاى اسلامى شامل مسائل سياسى - اجتماعى است . و نه تنها تعيين خط مشى‌هاى مهمى در اين باره از سوى خداوند انجام شده است بلكه مأموريت رهبرى و اجراى سياست‌هاى تعيينى ، از سوى خداوند بر عهده پيامبران و ديگر اولياى الهى و مؤمنان برجسته ، نهاده شده است . به تعبير حضرت امام ( ره ) « آن قدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است ، در عبادت وارد نشده است . شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه كنيد هفت ، هشت تايش كتابى است كه مربوط به عبادات است . باقى‌اش مربوط به سياسات و اجتماع و معاشرات و اين طور چيزها است . ما همه آنها را گذاشتيم كنار و يك بُعد را ، بُعد ضعيفش را گرفتيم » . {P 24 P} {P ( 1 ) ( مائده ، آيه 44 ) . P} {P ( 2 ) ( درآمدى بر نظام سياسى اسلام ، محمد جواد نوروزى ، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ، 1380 ، ص 36 ) . P} {P ( 3 ) ( مبانى انديشه سياسى اسلام ، عميد زنجانى ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى ، 1375 ) . P} {P ( 4 ) ( نهج البلاغه ، نامه 53 ) . P} {P ( 5 ) صحيفه نور ، ج 1 ، ص . 6 P} {P ( 6 ) حديد ( 57 ) ، آيه . 25 P} {P ( 7 ) نحل ( 16 ) ، آيه . 36 P} {P ( 8 ) براى آگاهى بيشتر . ك : نصرى ، عبدالله ، انتظار بشر از دين ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى P} {P ( 9 ) مائده ( 5 ) ، آيه 55 و . ك : يوسف ( 12 ) ، آيه 40 مائده ( 5 ) ، آيه 42 و . 43 P} {P ( 10 ) نساء ( 4 ) ، آيه 58 و . ك : مائده ( 5 ) ، آيه . 67 P} {P ( 11 ) الشيخ عبد على بن جمعه العروسى الحويزى ، تفسير نورالثقلين ، ج 1 ، . 496 P} {P ( 12 ) ص ( 38 ) ، آيه 26 و . ك : همان ، آيه 20 نمل ( 27 ) ، آيه 26 و 27 نساء ( 4 ) ، آيه . 54 P} {P ( 13 ) انبياء ( 21 ) ، آيه 78 و . ك : نساء ( 4 ) ، آيات 58 و 65 مائده ( 5 ) ، آيه 42 انبياء ( 21 ) ، آيه 78 انعام ( 6 ) ، آيه . 89 P} {P ( 14 ) آل عمران ( 3 ) ، آيه 159 و . ك : شورى ( 42 ) ، آيه . 38 P} {P ( 15 ) هود ( 11 ) ، آيه 113 و . ك : نساء ( 4 ) ، آيه 58 نحل ( 16 ) ، آيه 90 ص ( 38 ) ، آيه 28 حج ( 22 ) ، آيه 41 بقره ( 2 ) ، آيه . 279 P} {P ( 16 ) اسراء ( 17 ) ، آيه 70 و . ك : آل عمران ( 3 ) ، آيه 19 نساء ( 4 ) ، آيه . 32 P} {P ( 17 ) تحريم ( 66 ) ، آيه 9 و . ك : اعراف ( 7 ) ، آيه 56 بقره ( 2 ) ، آيه . 218 P} {P ( 18 ) انفال ( 8 ) ، آيه . 60 P} {P ( 19 ) نساء ( 4 ) ، آيه . 71 P} {P ( 20 ) همان ، آيه . 75 P} {P ( 21 ) آل عمران ( 3 ) ، آيه 149 و . ك : منافقون ( 63 ) ، آيه 8 محمد ( 47 ) ، آيه 35 هود ( 11 ) ، آيه 113 آل‌عمران ( 3 ) ، آيه . 146 P} {P ( 22 ) بقره ( 2 ) ، آيه 246 و 247 و . ك : كهف ، آيات 83 - . 98 P} {P ( 23 ) براى آگاهى بيشتر . ك : عباسعلى عميد زنجانى ، مبانى انديشه سياسى اسلام ، فصل 5 ، انديشه سياسى در متون اسلامى آيه‌الله مكارم شيرازى ، پيام قرآن ( تفسير موضوعى ) ، ج 9 و . 10 P} {P ( 24 ) صحيفه نور ، ج 2 ، ص . 180 P}
 • ناشناس لطفا جاي مسح سر و مقدار مسح را مشخص كنيد؟
 • مدیر سیستم همه مراجع: جاى مسح سر جلوى سر (بالاى پيشانى) است و كشيدن مسح از پشت سر يا دو طرف آن جايز نيست.( توضيح‏المسائل مراجع، م 250؛ نورى، توضيح المسائل، م 251؛ وحيد، توضيح المسائل، م 256 و دفتر: خامنه‏اى.)<BR>  تبصره. به هر اندازه جلوى سر را مسح كند، كافى است؛ ولى احتياط مستحب است كه از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت، مسح كند.
 • ناشناس اهميت ازدواج در كلام اهل بيت (ع) چگونه بيان شده؟
 • مدیر سیستم اسحاق بن عمار: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: آيا درست است كه مى گويند مردى خدمت رسول خداصلى الله عليه وآله رسيد و از نيازمندى خود شكوه نمود و آن حضرت او را به ازدواج امر فرمود. و بار ديگر نزد آن حضرت آمد و از ندارى خود گله كرد و حضرت باز او را به ازدواج كردن دستور داد و اين كار تا سه بار تكرار شد؟
  امام عليه السلام فرمود: آرى، درست است (سپس فرمود: ) روزى انسان، با زن و فرزند مى رسد. V} عوالى اللالى، ج 3، ص 281.{V
 • ناشناس در كلام رسول خدا (ص) مرده به چه كسي گفته شده؟
 • مدیر سیستم رسول خداصلى الله عليه وآله: از همنشينى با مردگان بپرهيزيد.
  گفتند: آن مردگان كيستند، اى رسول خدا؟
  فرمود: هر توانگرى كه توانگرى اش او را گستاخ كرده باشد. V} ميزان الحكمه، ج 2، ص 755 از تنبيه الخواطر، ص 2.{V
 • ناشناس آيا تخم مرغ مكروه است؟
 • مدیر سیستم خوردن تخم مرغ به طور مطلق مكروه نيست. تخم مرغ نيز مانند بسياري ديگر از خوراكي ها ممكن است داراي منافع و مضاري باشد. در برخي روايات خوردن زياد تخم مرغ را سبب لاغري معرفي نموده است[1] در عين حال در برخي روايات خوردن زياد تخم مرغ باعث ازدياد فرزند معرفي شده است[2] يا در روايت ديگري تخم مرغ براي رفع اشتها به گوشت[3] يا جايگزين مناسبي براي گوشت معرفي شده است. [4]
  با اين بيان مشخص مي شود كه حكم كردن به كراهت مطلق براي خوردن تخم مرغ صحيح نيست. بلكه زياده روي در آن ممكن است منشاء آثار منفي مانند ضعف و لاغري يا زمينه ساز بالارفتن قوه باروري در انسان گردد.
  پي نوشت
  [1] . عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ فَأَمَّا الَّتِي يُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّيَابِ اللَّيِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِي يَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْع‏؛ امام صادق عليه السلام مي فرمايد: سه چيز فربه مى‏كند آدمى را و سه چيز لاغر مى‏كند اما آن چه فربه مى‏كند مداومت بر حمام يعنى يك روز نه يك روز چنانكه گذشت، و بوييدن خوش است، و جامهاى نرم پوشيدن. و اما آن چه لاغر مى‏كنند زياده روي بر خوردن تخم مرغ است و ماهى، و طلع كه شكوفه خرماست. وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 33
  [2] . أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ تَزِيدُ فِي الْوَلَد؛ زياد خوردن تخم مرغ باعث ازدياد ولد مي شود.
  [3] . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْم‏؛ امام صادق عليه السلام مي فرمايد؛ تخم مرغ غذاي سبكي است كه براي از بين بردن اشتها به گوشت مناسب است.وسائل الشيعة ج‏25 78 39 باب البيض ..... ص : 78
  [4] . لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْم؛ ضرر گوشت در تخم مرغ نيست. همان